Công ty cổ phần Lộc Ninh thông báo danh sách nhận sổ hồng đợt 2 – 2020

Công ty cổ phần Lộc Ninh chính thức thông báo về việc cấp sổ hồng đợt tiếp theo cho các căn hộ chung cư tại dự án Lộc Ninh Singashine cụ thể theo danh sách đính kèm dưới đây.

link

Cám ơn!

Bạn đã đăng ký thành công.
Thông tin dữ án sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.