THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty cổ phần lộc Ninh

Đại diện: Nguyễn Văn Lợi – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 3, TT may 19/5 – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội

Tell: 0906.89.11.33 và 088.679.2996

Mail: locninh.jsc@gmail.com

Mã số thuế: 0500446480

link

Cám ơn!

Bạn đã đăng ký thành công.
Thông tin dữ án sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.