Nhà máy thủy điện Bản Chát

Tên công trình: Nhà máy thủy điện Bản Chát
Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Loại công trình: Thuỷ điện

Vị trí xây dựng, lắp đặt:

CSLM: 220 MW

Điện lượng: 1,2 tỷ kWh/năm

Thời gian bắt đầu: 01/12/2008 Thời gian kết thúc: 2013

Dự án thủy điện Bản Chát nằm trên sông Nậm Mu thuộc địa phận huyện Than Uyên và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Nhiệm vụ chính của Dự án là cung cấp điện lên lưới điện Quốc gia với tổng công suất thiết kế là 220MW (2x110MW), sản lượng điện trung bình hàng năm là 769,7 triệu kWh (ngoài ra gia tăng cho thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La là 388,4 triệu kWh). Đập dâng thủy điện Bản Chát có chiều cao 130m, dài trên 425m được thi công bằng bê tồng đầm lăn (RCC) có khối lượng 1.610.984m3.

link

Cám ơn!

Bạn đã đăng ký thành công.
Thông tin dữ án sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.