Nhà máy thủy điện Bản Vẽ

Tên công trình: Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
Thông số cơ bản:   Công trình thủy điện Bản Vẽ được xây dựng trên sông Cả, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

·         Công suất lắp máy: 320 MW

·         Số tổ máy: 02

·         Loại tuabin: Francis

·         Cột nước lớn nhất: 46.41 (m).

·         Lưu lượng xả: 41.32 (m3/s)

·         Dung tích hữu ích: 1800 (triệu m3)

·         Diện tích lưu vực: 8700 (km2)

·         Cấp công trình: Cấp I, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.

·         Loại đập: Đập bê tông đầm lăn

·         Kiểu nhà máy: Kiểu hở

·         Tổng mức đầu tư: 6700 (tỷ VND)

Thời gian xây dựng:     2003 – 2010

link

Cám ơn!

Bạn đã đăng ký thành công.
Thông tin dữ án sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.