Nhà máy thủy điện Nậm Mu

– Địa điểm xây dựng: Tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
– Công suất lắp máy: 12 MW
– Điện  lượng trung bình năm: 55.7 triệu kWh/năm.
– Tổng mức đầu tư: 224.41 tỷ đồng
– Khởi công:  ngày 05/07/2002
– Hoàn thành: tháng 4/2009

Công trình Thủy Điện Nậm Mu do Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu (Tổng công ty Sông Đà uỷ thác cho CT CP Sông Đà 9 quản lý) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 05/7/2002 và hoàn thành ngày 25/3/2004.

link

Cám ơn!

Bạn đã đăng ký thành công.
Thông tin dữ án sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.