Nhà máy thủy điện Sơn La

Tên công trình: Nhà máy thủy điện Sơn La
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện là Ban QLDA NMTĐ Sơn La

– Các thông số và khối lượng chính của công trình thủy điện:

+ Diện tích lưu vực:             43.760 km2

+ Dung tích hồ chứa:           9,26 tỷ m3

+ Mực nước dâng bình thường: 215m

+ Mực nước gia cường: 217,83m

+ Mực nước chết: 175m

+ Công suất lắp đặt 2.400MW (6 x 400MW)

+ Sản lượng điện hàng năm: 10,246 tỷ kWh (trong đó tăng cho thủy điện Hòa Bình là 1,267 tỷ kWh)

+ Kết cấu đập bê tông trọng lực cao 138,1m, chiều dài đỉnh đập 961,6m, công trình có 12 khoang xả sâu, 6 khoang xả mặt. Nhà máy thủy điện kiểu hở, bố trí sau đập.

+ Khối lượng đào đắp đất đá các loại 14,673 triệu m3

+ Khối lượng bê tông các loại 4,920 triệu m3, trong đó 2,238 triệu m3 bê tông đầm rung (CVC)  và 2,682 triệu m3 bê tông bê tông đầm lăn (RCC).

link

Cám ơn!

Bạn đã đăng ký thành công.
Thông tin dữ án sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.