THỰC TẾ TẠI CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN CHUNG CƯ LỘC NINH SINGASHINE THÁNG 8/2017

Những ngày đầu tháng 8/2017, tiến độ thi công tại dự án chung cư Lộc Ninh Singashine đang được triển khai gấp rút. Chủ đầu tư - Công ty cổ phần Lộc Ninh cùng các nhà thầu thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu sẽ hoàn thành dự án vượt tiến độ đã đề ra.

Tiến độ thực tế tại dự án:

- Cơ bản đã hoàn thành xong việc trát vữa mặt ngoài tại cả hai tòa.

- Hệ thống điện nước đang được thi công đến tầng 14.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại công trường dự án chung cư Lộc Ninh Singashine: