Tiến độ chung cư Lộc Ninh đầu tháng 10

Đầu tháng 10/2016, dự án đã đổ nắp tầng hầm, hoàn tất giai đoạn thi công móng và tầng hầm. Công đoạn tốn nhiều thời gian nhất đã hoàn thành. Chủ đầu tư đã lựa chọn được 2 nhà thầu để thi công phần thân. Tiếp theo là giai đoạn tốc lực, đẩy mạnh tiến độ thi công phần thân để dự án về đích đúng tiền độ.

Các công nhân đang thi công chống thấm tầng hầm.