Chung cư Lộc Ninh Singashine đã hoàn thành đổ bê tông xong sàn tầng 3.

Vào những ngày cuối tháng 11/2016, với sự quyết tâm của Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Lộc Ninh cùng hai nhà thầu HUD3 và Vinaconex1, hiện tại chung cư Lộc Ninh Singashine đã hoàn thành xong công tác đổ bê tông sàn tầng 3. 

Với tốc độ thi công hiện tại thì hứa hẹn trong thời gian tới chung cư Lộc Ninh Singashine sẽ vượt tiến độ thi công đã đề ra.