CHUNG CƯ LỘC NINH SINGASHINE CHUẨN BỊ ĐỔ SÀN TẦNG 12

Dưới đây là những hình ảnh thực tế tại công trường dự án chung cư Lộc Ninh Singashine:

Hiện tại tòa A chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 12.

Tòa B đang chuẩn bị đổ sàn tầng 11: