TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CHUNG CƯ LỘC NINH SINGASHINE THÁNG 4/2017

Những ngày đầu tháng 4/2017, tại công trường dự án chung cư Lộc Ninh Singashine: Nhà mẫu đã đi vào hoạt động phục vụ khách hàng tham quan.

Tiến độ thực tế tại dự án:

- Tòa A đang thực hiện thi công sàn tầng 14

- Tòa B đang thực hiện thi công sàn tầng 13