CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC NINH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỢT 1 CHO CƯ DÂN TẠI DỰ ÁN LỘC NINH SINGASHINE

Trong Quý II/2017 vừa qua, công ty cổ phần Lộc Ninh đã tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đợt 1 cho các cư dân tại dự án Lộc Ninh Singashine. Hiện tại các hộ dân đăng kí làm hồ sơ cấp sổ đợt 1 của dự án đã được cấp sổ đầy đủ.

Dưới đây là 1 số hình ảnh Giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của dự án Lộc Ninh Singashine: