CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC NINH THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ CẤP SỔ ĐỎ CHO CÁC LÔ LIỀN KỀ

Tháng 3/2017, Công ty cổ phần Lộc Ninh có kế hoạch triển khai làm thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân đã mua nhà và đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Mẫu thông báo cụ thể như sau:

 

/Uploads/files/tblamsodolk1-07-03232017225456(1).pdf