Lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018

 

Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc Công ty thông báo đến toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Lộc Ninh về lịch nghỉ Tết âm lịch 2018 như sau:

Thời gian nghỉ:

- Bắt đầu nghỉ từ ngày: 14/02/2018 (29/12 Âm lịch)

- Đi làm lại bắt đầu từ ngày: 21/02/2018 (06/01 Âm lịch)

Các phòng ban có lịch trực cụ thể và thông báo với các đối tác có liên quan về lịch nghỉ để công việc được tiến hành hiệu quả.

Trân trọng!