Duyệt Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ

     Ngày 16-1-2019, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn, tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Chúc Sơn và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ.

    Quyết định nêu rõ, khu đất nghiên cứu Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính thị trấn Chúc Sơn và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp thị trấn Chúc Sơn và xã Tiên Phương; phía Nam giáp Quốc lộ 6; phía Đông giáp khu vực dân cư thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn; phía Tây giáp Tỉnh lộ 419.

Thị trấn Chúc Sơn sẽ là trung tâm sinh thái lớn của thành phố Hà Nội

   Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 32,6ha (quy mô diện tích chính xác sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500). Dân số dự kiến khoảng 400 người (Quy mô dân so cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đảm bảo phù hợp ô quy hoạch ký hiệu 5 - 2 thuộc Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn được duyệt, Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan).

   Mục tiêu của Quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 và Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 9/9/2016.
   Khu trung tâm hành chính - chính trị tập trung mới của huyện Chương Mỹ do hiện nay trụ sở các cơ quan chính trị, hành chính, tư pháp của huyện Chương Mỳ nằm rải rác hoặc chưa có trụ sở riêng, phải sử dụng chung với các cơ quan khác nên chưa tạo được sự thuận tiện cho người dân khi đến làm việc, đồng thời chưa đáp ứng được đầy đủ điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện; ngoài ra khi mở rộng quốc lộ 6 dẫn đến một số cơ quan bị mất đất, thu hẹp diện tích làm việc... nằm trên địa giới hành chính của thị trấn Chúc Sơn và xã Tiên Phương; Trung tâm TDTT, nhà văn hóa của huyện Chương Mỹ nằm trên địa giới hành chính của thị trấn Chúc Sơn và xã Tiên Phương; Cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư hiện hữu đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận.
   Hình thành Khu trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa, TDTT hài hòa với môi trường tự nhiên, tạo được bộ mặt kiển trúc hiện đại, đẹp, văn minh kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư hiện có, góp phần ổn định, nâng cao đời sống, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân trong vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
   Theo Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ ]ệ 1/5.000 được duyệt, khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn có chức năng Trung tâm chính trị - hành chính, tư pháp mới của huyện Chương Mỹ; Dự kiến bố trí các cơ quan hành chính, tư pháp cấp huyện (Huyện ủy + UBND + HĐND huyện Chương Mỹ; các cơ quan, đơn vị cấp huyện; trụ sở tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ...), các cơ quan cấp TP đóng trên địa bàn huyện (tài chính, Thông tin truyền thông, Văn hóa...) và các cơ quan dự kiến khác; trung tâm văn hóa - thể thao bao gồm trung tâm thể thao và nhà văn hóa; dân cư làng xóm, cây xanh, mặt nước... Là khu vực có không gian kiến trúc hiện đại, tạo lập hình ảnh khu vực trung tâm thị trấn và huyện Chương Mỹ, gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, với các công trình hành chính - chính trị, văn hóa, TDTT phục vụ thiết yếu cho nhu cầu của khu vực.
UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND huyện Chương Mỹ chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và TP về quản lý quy hoạch, đầu tư và xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành có liên quan; Các cơ quan quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật (ngầm, nổi) trong khu vực; UBND thị trấn Chúc Sơn, UBND xã Tiên Phương và cộng đồng dân cư khu vực để tiến hành nghiên cứu, triển khai theo các quy định hiện hành.